Ympäristötekniikka

 

Suoritamme maaperäsaneerauksia esitutkimuksien perusteella, ja tarvittaessa myös akuuteissa tilanteissa esim. säiliövuodon tai säiliön poiston yhteydessä.

 

Tutkimuksien perusteella voidaan arvioida mahdollisen saneerauksen kustannukset, tehdä riskiarvio tai antaa ns. puhtaat paperit tutkituista alueista.

 

  • Maaperän ja pohjavesien pilaantuneisuuden tutkimukset
  • Saneeraus- ja toimenpidesuunnitelmat
  • Viranomaisneuvottelut, ilmoitukset ja raportoinnit
  • Saneeraukset, valvonta ja kilpailutus
  • Ympäristöluvat
  • Seurantanäytteidenotto ja raportointi

 

Tutkimus- ja saneerauskohteitamme ovat mm. varikot, purkaamot, vesialueet, huoltoasemat, sahat, ampumaradat ja teollisuusalueet.

 

Maaperän kunnon selvittäminen aloitetaan tutustumalla kohteen toimintahistoriaan, ja sen perusteella tehdään tutkimussuunnitelma. Kohteen ja tilanteen mukaan valitaan sopivin näytteenottomenetelmä, ja suoritetaan tutkimukset.

 

Työt tehdään vaitiolovelvollisuuden alaisena, ja tietojen luovutus kohteesta tapahtuu ainoastaan tilaajan luvalla tai tilaajan määrittelemän jakelun mukaan. Poikkeuksena on luvitetut tutkimukset ja –saneeraukset, joissa jakelu on luvan tai määräyksen mukainen.

 

Maaperäsaneerauksiin ja –tutkimuksiin erikoistuminen on aloitettu jo vuonna 1992 PTI-Systems Oy:n nimellä ja vuonna 1996 toiminta siirrettiin PTI-Soil Oy:lle. Nykyisin palvelut ovat yhdistetty PTI Palvelut Oy:n alle ja kaikki PTI Palvelut Oy:n ympäristönäytteenottajat ovat Suomen Ympäristökeskuksen sertifioimia.

Pienikin epäilys maaperän pilaantuneisuudesta voi karkottaa monet potentiaaliset ostajat tai ainakin pienentää kauppahintaa suhteessa enemmän kuin mahdolliset saneerauskustannukset!